Collegegeld en InstellingsCollegeGeld Universiteiten | Alle Studies | UniversiteitStudie.nl
CollegeGeld en InstellingsCollegeGeld Universiteiten

        Hogeschool         Universiteit         MBA        

CollegeGeld Nederlandse Studenten

Het collegegeld wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld door de overheid. Van uitgegaan kan worden dat het wettelijke collegeld ieder jaar verhoogd wordt.
Je mag deze wettelijk bepaalde collegegeld betalen als je inschrijft voor een hogere opleiding als deze opleiding bekostigd is door de overheid.
Verder mag je niet een vergelijkbaar diploma hebben gehaald aan een andere gekostigde onderwijsinstelling in Nederland.

Voltijdstudenten betalen voor het studiejaar 2016-2017 aan collegegeld een bedrag van 1984 euro.

Deeltijdstudenten of Duale studenten betalen een instellingsgeld voor hun Studievorm. Deze wordt door de onderwijsinstelling bepaald. Instellingsgeld is over het algemeen hoger. Zie verder in dit artikel.

Andersoortige Studenten betalen instellingscollegegeld die minimaal gelijk is aan de wettelijke vastgestelde collegeld. De hoogte wordt door de onderwijsinstelling en kan per opleiding vastgesteld worden.

Studenten die vakken volgen van een andere opleiding, betalen geen extra collegegeld naast hun collegeld dat al betaald wordt voor hun eerste bachelor of mastere studie.
Dit geldt echter niet meer nadat er een opleiding succesvol is afgerond.

Studenten die een gecombineerde opleiding met een buitenlandse onderwijsinstelling volgen en daardoor een gezamelijke diploma uiteindelijk krijgen na hun studie van de gezamelijk onderwijsinstituten, volgen een onderwijsvorm die 'joint degree' wordt genoemd. Nederlandse onderwijsinstelling van deze onderwijsvorm mogen een lager collegegeld vragen.CollegeGeld Nederlandse Studenten 2e Studie

Als je een tweede studie volgt betaal je de instellingsgeld als collegegeld. Echter als je een opleiding hebt afgerond en een vervolgopleiding in de gezondheidszorg voor het eerst gaat inschrijven mag je de wettelijke bepaalde collegegeld betalen.

Als je een tweede opleiding al bent gestart in de periode van je eerste opleiding betaal je nog de gewoonlijke collegegeld, indien je continu ingeschreven bent als student bij je onderwijsinstelling.

Zie DUO StudieFinanciering voor een overzicht welke soorten DUO studiefinancieringsvormen er zijn voor de Bachelor Master studies.CollegeGeld voor Buitenlandse Studenten

In Nederland is de onderwijs bij wet geregeld. De wettelijke bepalingen of er collegegeld al dan niet instellingsgeld betaald moet worden voor een voltijds opleiding zijn gebonden aan een aantal voorwaarden.

Als je aan de volgende voorwaarden voldoet mag wettelijke collegegeld betalen:
- een door de overheid bekostigde hogere opleiding gaat volgen,
- niet een vergelijkbaar diploma behaald hebt aan een ander bekostigde onderwijsinstelling in Nederland,
- een diploma al gehaald hebt, en als tweede opleiding voor het eerst een opleiding in de gezondheidszorg volgt,
- een tweede opleiding gestart is tijdens je eerste opleiding en continu bent ingeschreven als student bij je onderwijsinstelling,

- uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, Suriname komt,
Of - Familie bent van een in Nederland wonende niet-Nederlandse EU-burger,
Of - een verblijfsvergunning hebt, die recht geeft op StudieFinanciering.

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet dien je instellingsgeld te betalen.
Deze instellingsgeld is afhankelijk van de onderwijsinstelling per opleiding verschilllend.

Zie DUO StudieFinanciering voor een overzicht welke soorten DUO studiefinancieringsvormen er zijn voor de Bachelor Master studies.


CollegeGeld en InstellingsGeld Algemene Universiteit
Vrije Universiteit VU Amsterdam
Universiteit van Amsterdam UVA Amsterdam
RijksUniversiteit Groningen RUG Groningen
Universiteit Leiden LEI Leiden
Maastricht Universiteit UM Maastricht
Radboud Universiteit Nijmegen RU Nijmegen
Erasmus Universiteit EUR Rotterdam
Tilburg Universiteit TiU Tilburg
Universiteit Utrecht UU Utrecht
Open Universiteit OU Alkmaar Almere Amsterdam Breda Den Haag
Eindhoven Emmen Enschede Groningen Heerlen
Leeuwarden Nijmegen Rotterdam Utrecht Vlissingen
Zwolle

CollegeGeld en InstellingsGeld Technische Universiteit

Technische Universiteit Delft TUD Delft
Technische Universiteit Eindhoven TUe Eindhoven
Universiteit Twente UT Enschede

CollegeGeld en InstellingsGeld 'Landbouw' Universiteit

Wageningen Universiteit WUR Wageningen