MBA, Beschrijving MBA | UniversiteitStudie.nl
Master of Business Administration

Op deze Website zal ingegaan worden op wat er komt kijken om een MBA-studie te gaan volgen; van studie-orientatie, het zoeken van een juiste MBA-opleiding tot uiteindelijk het volgen van zo'n studie.


Wat is een MBA?

Een MBA opleiding, oftewel Master of Business Administration is als een praktijkgerichte Masterstudie, die veelal als executive vorm na een aantal jaren werkervaring fulltime of parttime gevolgd wordt door de professionals. Tijdens deze postinitiele MBA-opleidingen wordt er werkstukken en casestudies uitgevoerd. Veelal wordt er een hoeveelheid jaren professional werkervaring gevraagd.


Soorten MBA

Er zijn verschillende soorten MBA programma's, ieder met een specifieke focus op een bepaalde business gebied, zoals Marketing, Finance, Operational Research, International Business, Entrepreneurship en Technologie. Het doel van een MBA opleiding is, door te verkrijgen extra kennis, te excelleren in veelal leidinggevende, executive, functies. Een executive MBA studie, is een programma voor professionals, die deze studie als Post-Initiele MBA studie volgt. De focus ligt op het netwerken en het toepassing van te verwerven kennis. Een aantal jaren relevante werkervaring geniet de voorkeur. Hierop gaan we verder erop in.
Een reguliere Initiele Master opleiding in Business Adminstration, is een kopstudie van een reguliere Bachelor opleiding voor een regulier student. Deze MBA is gericht op het verwerven van theoretische kennis zonder enige werkervaring. Zie bovenstaande Header Menu Tab "HBO Master" en "WO Master".


Nut van een MBA

Een MBA kan een versnelling in uw loopbaan geven. Maar past deze MBA in uw loopbaan strategie om uw beoogde doel te halen? Een goede analyse geeft inzicht op welke punten deze MBA uw beoogde carriere verder helpt.
In het eerste plaats is een MBA een investering in uw eigen ontwikkeling. Het biedt betere doorgroei perspectief en meer salaris. Verder werkt de student aan een nieuwe belangrijke Executive MBA netwerk.
Sommige MBA opleidingen werken aan concrete cases, zoals van uw eigen werkgever. Voordeel is dat er aan de cases gewerkte uren gewone werkuren zijn. Tijdens de cases bent u al op een MBA professional niveau bezig met de nodige professionele MBA backup. Uw bedrijf hoeft geen dure Consultants in te huren voor deze cases. Een extra bonus is, dat er al een meerwaarde van uw MBA opleiding voor uw werkgever wordt gegenereerd tijdens uw MBA programma, gunstig indien uw werkgever uw opleiding financiert. Uw MBA opleiding kan zo dubbel en dwars zijn investering, door uw werkgever gefinancierd, terugverdiend worden.


Toelatingseisen MBA

MBA studenten hebben baat bij de volgende voorkennis; Marketing, bedrijfskunde, economie, rechten en financiele zaken. Afhankelijk van de MBA Studie kan deze voorkennis verlangd worden. Deze voorkennis kan verkregen worden in de vorm van studie of werkervaring. Voorts kan de volgende kerncompetenties gevraagd worden; Effectieve communicatie, adaptief, en kennis van een specifieke business.
Het kwaliteit van MBA-opleidingen verschilt per MBA Instituut, van gerenommeerde en zeer veeleisende studies tot studies zonder of met uitermate soepele toelatingseisen en minimale of geen exameneisen. MBA plaatsen aan populaire gereputeerde MBA instelling zijn beperkt en MBA kandidaten dienen hoge kwaliteit te leveren wat betreft verleden studies, referenties en bedrijfservaring. Hoe deze voorkennis en kerncompetenties verkregen diend te worden verschilt per instituut.
Minder hoogaangeschreven MBA instituten, programma's, vragen geen werkervaring van studenten, echter 1 of 2 jaar voltijds werkervaring is gewenst. Hoogaangeschreven MBA's kunnen zelfs 8 jaar werkervaring vragen. Internationale MBA-programma's kan een gestandaardiseerde GMAT-score vragen bij de toelating.


Kosten en Financiering MBA

Collegegeld van een MBA programma varieert, van 8.000 euro tot zo'n 50.000 euro. Alleen studiekosten zijn inbegrepen; i.e. colleges in Nederland en buitenland, examens. Bijkomstigheden zoals reiskosten naar het buitenland en overnachtingen, studiemateriaal, maaltijden zijn over het algemeen exclusief.


Overzicht MBA Instituten

Voor meer informatien en een lijst over MBA Instituten in Nederland en andere internationale MBA instituten in Europa vind u via deze link MBA


Voor meer zie het kopje MBA in de middenkolom header

  • Di 27 September 2022

    3.237.27.159